Zayende Travel Agency Biz geziyoruz, haydi siz de gelin . travel . culture . overland . photograph
. seyahat . kültür . sarı otobüs . fotoğraf
Ana Sayfa Yurtiçi Geziler Yurtdışı Geziler İstanbul Gezileri Online Fotoğraf Atölyeleri Zayende Atölye Fotoğraf Gezileri
.::İSKENDERİYE'den HURGADA'ya MISIR 23 Ocak - 1 Şubat 2024 ::.    .:: AMRİTSAR'dan VARANASİ'ye KUTSAL SULARDA HİNDİSTAN 8-17 Mart 2024 ::.    .::Balina Göçü Zamanı KOLOMBİA ve Gizemli PERU 6-20 Temmuz 2024    Hizmet Verdiğimiz Kuruluşlar Hizmetler Hakkımızda Bize Ulaşın
HİZMET / SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I- ÖDEMELER Kayıt sırasında ilgili gezinin ödeme bölümünde ayrıca belirtilmediği sürece rezervasyon bedelinin en az %30’ u, bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 21 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Belirlenen sürelerde ödemelerin tamamlanması şarttır. Aksi durumda yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda toplam gezi bedelinin %30’ u cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

Zayende Travel kredi kartı ile yapılan ödemelerde kredi kartı bilgileri hiçbir koşul altında 3. kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahüt eder. Açıklamalı bilgi için KVKK bilgilendirme sayfamızı inceleyebilirsiniz.

II- İPTAL - VAZGEÇME - DEĞİŞİKLİKLER
Not: Uçak dahil programlarda havayolu tarafından iptali yapılamadığı için rezervasyonun iptal ve iadesi yapılamamaktadır.

1.Seyahat acentesi gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması veya mücbir sebeplerden dolayı geziyi hareket tarihinden 5 gün önce iptal edebilir, bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur. Gezinin mücbir sebep nedeniyle Zayende Travel tarafından iptali durumunda gezi ileriki bir tarihe ertelenebilir veya gezi ücreti bir başka geziye aktarılır. 

2.a. Katılımcının gezinin başlamasından yurt içi gezilerde 30 gün önce, yurt dışı gezilerde 45 gün önce iptal-değişiklik talep etmesi durumunda zorunlu vergi,harç, ön ödeme gibi yasal yükümlülüklerden doğan masraflar mahsup edilerek herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretinin tamamı iade edilir. Katılımcı Rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile gezinin başlamasından 29-21 gün önce iptal-değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini  20 günden az bir süre kala ise tamamı Zayende Travel’a ödemeyi kabul eder ve taahhüt eder.

2.b. Katılımcı sigorta bölümünde belirtilen özel iptal sigortasını ilk kayıt olduğunda yaptırmışsa, geziyi iptal etmek durumunda kaldığında sigorta teminatında belirtilen şartlarda iade yapılır.

2.c. Katılımcı, erken rezervasyon döneminde satın almış olduğu indirimli ürününü herhangi bir sebeple iptal ettirmek isterse ödemiş olduğu ilk taksitin %50 sini Zayende Travel’a cayma bedeli olarak ödemeyi kabul eder ve taahhüt eder. Kalan %50 katılımcıya bir ay içerisinde iade edilir. Gezi bedeline uçak bileti fiyatı dahilse uçak bileti kısmı uçak şirketinin iptal şartlarına göre şekillenir.

3. Katılımcı başlangıcını kaçırdığı geziye, sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, seyahat acentesi, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4. Mücbir sebepler: Grev, terör, savaş, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir. Yolcunun veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıkları ve/veya ölümleri de mücbir sebeptir. Olumsuz hava koşullarının sebep olduğu iptaller ise sigorta şirketleri tarafından mücbir sebep olarak kabul edilmemekte ve bu nedenle iade söz konusu olmamaktadır. Ancak turun içerisinde uçak bileti varsa uçak şirketinin iptal şartlarına göre iade yapılır.

5. Zayende Travel, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir ve tarihinde değişiklik yapabilir. Aynı süre içinde, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Katılımcı tarih değişikliğini kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bunun dışında değişiklikler nedeniyle cayma hakkına sahiptir. Ancak gezi bedelinin % 70 i cayma bedeli olarak Zayende Travel’a ödenir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

III- GENEL HÜKÜMLER

1. Tura katılan katılımcının, her türlü gezide, 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz, uçaklı seyahatlerde ise 15 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

2. Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar Zayende Travel’ın sorumluluğunda olmayıp açıkca ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklama tesislerine alınmazlar. Kimlik veya ruhsatlarının olması durumu değiştirmez.

3. Katılımcıya ait bagajların veya eşyaların kaybı veya hasarı durumunda, Zayende Travel  personelinin AĞIR KUSURUNDAN doğmuş olması halinde, kaybolan veya hasar gören bagajın veya eşyanın veya içinde bulunan eşyalarının maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2’ si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak Zayende Travel tarafından eşya sahibi katılımcıya ödenir. Zayende Travel katılımcı tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

4. Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ dahil değildir. Zayende Travel katılımcının talebi doğrultusunda vize alım işlemlerini yürütür, ancak vize alma taahhüdü yoktur.

5. Zayende Travel olası tur iptali bildirimlerini, her tüketiciye münferiden yapar.

6. Katılımcının satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden Zayende Travel sorumludur. Zayende Travel, katılımcı aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uyarınca katılımcıya bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında katılımcıya verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin katılımcı tarafından alınıp kullanılması veya tüketilmesi, katılımcının bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

7. Katılımcının, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Zayende Travel yetklisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış kabul edilir.

8. Katılımcının satın aldığı tur programını şikayet ettiği halde sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

9. Zayende Travel ile tüketici arasında kayıt esnasında akit olunan iş bu sözleşme hükümleri, tüketici tarafından okunmuş, ve kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını bildirdiği diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek imzalamıştır.

10. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan katılımcı(lar) kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin Seyahat Acentesi aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve Seyahat Acentesi’ nin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Seyahat Acentesi’ nin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rucu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.

11. Zayende Travel, geziye katılan katılımcılarla, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan katılımcıların, Zayende Travel ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş, savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülemez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan, maddi, manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, Zayende Travel’ın işleten sıfatı olmaması nedeni ile 1. derecede sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmadığını taraflar bilmektedirler. Bu nedenle Zayende Travel, katılımcıya karşı asli fail gibi sorumlu olmayacak mütesaviyyen borçlu olacaktır. Katılımcı bu gibi aksaklık ve kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk ilkesi nedeni ile Zayende Travel’a müracaat edebilecektir. Seyahat Acentesi asli faillerden tahsil edilemeyen miktar kadar müşterisine karşı sorumlu olacaktır.

12. Zayende Travel taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3. Kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur.

Doğal afetler (deprem, sel, yangın, heyelan…), olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı, terör, savaş…), halk hareketleri (grev, miting, yol kapanması…), devletlerarası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar, sağlık sorunları (salgın hastalık, karantina…), hava muhalefeti,  gezi dahilindeki ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi durumlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi diğer bir sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, ZAYENDE’nin kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan ZAYENDE sorumlu olmayacağı gibi, ZAYENDE bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Böyle bir durumun oluşması durumunda Seyahat Sigortası’nın hükümleri uygulanır.

 

12. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 SY., 4077 SY., 4288SY., 2634 SY., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, BK., TTK., Türkiye’ nin dahil olduğu Uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle’ nin Türkiye’ de tatbik bulunan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu voucher ve paket tur sözleşmesi taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edimlerini birlikte imza altına alarak kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı müşteriler adına işbu voucher ve sözleşmeyi kabul eden taraf adına vekaleten imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.

HİZMET KUSURU ŞİKAYETLERİ: Ayıplı veya Kusurlu hizmet sunulması halinde TÜRSAB TAHKİM KURULU yetkilidir.

 

HİZMET GARANTİSİ: Yeterli katılımın olması ve mücbir sebeplerin olmaması halinde acente, gezi hakkında, verilmiş ilanlardan ve yayınlanmış broşürlerden müstakil olarak yukarıda taahhüt ettiği hizmetleri, yine yukarıda yazılı bedel mukabili yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Seyahat acentesinin kısmen veya tamamen yukarıda yazılı taahhütlerini yerine getirmemesi halinde müşteriye yapılacak geri ödeme miktarının TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümlerine göre tespit olunacağı taraflarca karşılıklı olarak kabul edilmiştir.

 

 
»» Kullanıcı Adı
»» Şifre

  Beni Hatırla
»» Şifremi Unuttum
»» Yeni Üyelik

Kapalı Grup Gezileriniz için lütfen bizimle iletişime geçin. 

İSTANBUL SEMT GEZİLERİ 

 *  KİŞİYE VE GRUPLARA ÖZEL SEYAHAT PROGRAMLARI

UÇAK BİLETLERİ

VİZE İŞLEMLERİ


25.06.2024  
 
 Pt  Sa  Ça  Pe  Cu  Ct  Pa
1
2
3
4
5
            1   2
  3   4   5   6   7   8   9
  10   11   12   13   14   15   16
  17   18   19   20   21   22   23
  24   25   26   27   28   29   30
  Tüm Etkinlikler
©2008 - ZAYENDE Travel Agency- TURSAB A 5937 Bagdat Caddesi Feneryolu Sit. 131/103 Feneryolu / Kadiköy - Istanbul ( Feneryolu Sabit Pazari Yani Köşe Bina )

* Sitemizi kullanarak KVKK bilgilendirmemizi, çerez kullanim ve gizlilik politikamizi kabul etmektesiniz.

Tel: 00 90 216 348 90 87 - Faks: 00 90 418 35 00 - GSM - 00 90 533 668 04 10 / Kroki İçin Tıklayınız >>>
zayende@zayende.com
© Sitede bulunan yazi ve fotograflar, telif haklari kanununa göre yazili ve internet dahil hiç bir ortamda bölümler halinde de olsa, izinsiz yayinlanamaz ve kullanilamaz.
Zoom Ajans
havuz